Popüler İçerikler

Anemi Çeşitleri

Anemi çeşitleri, Basit bir tabirle kansızlık olan bilinen anemi, dokulara yeterli oksijen taşımak için yeterli ve sağlıklı hücrelerinin bulunmaması durumudur. Bu durum farklı şekillerde meydana gelir bu da anemi çeşitlerini oluşturur. Anemi çeşitleri farklı nedenlerden kaynaklanır ve tedavisi de farklı şekillerde sağlanır....

Mikrositik Anemi

Mikrosotik anemi: Hemoglobinin kanda bulunması gereken miktarın altında olması sonucunda anemi ortaya çıkar. Mikrosotik anemi, demir eksikliği anemisi, demir kullanımı anemisi ve talasemiyi kapsar. Giderek artan demir eksikliği sonucunda tırnaklarda kırılganlık ve kaşık biçiminde bir görüntü, şiş ve ağrılı dil, ağız çevresinde çatlak,...

Vitamin B12 Eksikliği Anemisi

Vitamin B12 eksikliği anemisi, halk arasında pernisiyöz anemi olarak da bilinmektedir. Otoimmün bir hastalıktır. Bu hastalığın temel nedeni vücutta yeteri kadar B12 vitamini bulunmamasıdır. Bu vitamin eksikliği iki şekilde oluşturulabilir: Birincisi günlük diyetimizdeki B12 eksikliği; ikincisi ise kişinin sindirim sisteminin B12 vitamin...

Fanconi Aplastik Anemisi

Fanconi aplastik anemisi, aslında daha bilindik ismi ile "Kemik iliği yetmezliği" olarak ele alınabilmektedir. İnsanlarda ülkemizde dahi olmak üzere çok sık görülen bu durum genellikle çocukluk yaşlarında ortaya çıkarak etkilerini göstermektedir. Genellikle çocukluk yaşlarında ortaya çıksa bile bazen 50 yaşındaki bir kişide de bu durum oluşa...

Pernisiyöz Anemi

Persiniyöz anemi, vücudumuzun yeterli seviyede B12 vitaminine sahip olmamasından kaynaklı yeteri kadar alyuvarın yapılmadığı bir durumdur. Aynı zamanda anemi kanınızda normalden daha az bir sayıda alyuvar olması anlamına da gelir. Persiniyöz anemi yaşlılarda daha sık görülür ancak kadın ve erkeklerde görülme sıklığı her zaman aynıdır. Bu has...

Akdeniz Anemisi Kan Değerleri

Akdeniz Anemisi Kan Değerleri, farklı yaş gruplarına göre değişiklik göstermektedir. Öncelikle Akdeniz anemisi nedir? Akdeniz anemisi, bilimsel adıyla Talasemi, Akdeniz ülkelerindeki ırklarda görülen bir hastalık çeşididir. Doğacak olan çocuklara anne-babasından kalıtsal olarak geçen kansızlık hastalığıdır. Anemi hastalığ...

Anemi

Anemi: Kansızlık olarak tanımlanan anemi, hemen hemen her yaşta ve her cinsiyette oluşabilecek bir kan hastalığı türüdür. Hastalıklar içerisinde en çok görünen bir türdür. Erkek ve kadınlarda görülebilir. Fakat doğurganlık yaşına gelen kadınlarda görülme sıklığı daha yüksektir. Bunun sebebi ise kadınların menstruasyon döneminde olması ve bu ...

Megaloblastik Anemi

Megaloblastik Anemi Nedir; Eritrositlerin kemik iliğinde üretimi sırasında DNA sentezinin bozulmasıyla birlikte ortaya çıkan anemiye megaloblastik anemi denir. Yaptığımız tanımdan da anlaşılacağı gibi eritroid seri blastlarının DNA'larında sentez ve gelişme defekti olur. Çekirdeği olgunlaşmamış eritroid blaslar kemik iliğinde inefekti...

Anemide Beslenme

Anemide beslenme, Anemi kanda bulunan ve kana kırmızı rengini veren hemoglobin miktarına bağlı olarak gelişen bir hastalıktır. Kandaki hemoglobin miktarı ne kadar azalırsa aneminin de şiddeti artar. Anemi hastalığı şiddetli kan kaybı, yetersiz beslenmeye bağlı olarak hemoglobin oluşturulamaması nedeniyle meydana gelebileceği gibi başka ...

Fanconi Anemisi

Fanconi anemisi, kemik iliği yetmezliği sebebi olan resesif genetik bir bozukluktur. Kişide bu rahatsızlığın oluşması için anne ve babada bu genin olması gerekir. Toplumda 181 kişiden birisinde bu genin olduğu tahmin edilir. Fanconi anemisi kadın ve erkekleri aynı şekilde etkileyebilir. Ancak bazı ırklarda daha fazla görüldüğü de bilinir. Bu...

Akdeniz Anemisi Hastalığı

Akdeniz anemisi hastalığı, Tıp dilinde talasemi olarak da geçmektedir. Bu hastalığın bu ismi alması Akdeniz'de fazla görülmesidir. Akdeniz anemi hastalığı daha çok kansızlık hastalığı olup genetik yollarla da sirayet edebilir. Kansızlığın oluşmasındaki etken kanda yer alan alyuvarların yapısında bulunan hemoglobin kusurlu yapısından da ...

Aplastik Anemi

Aplastik Anemi, vücudumuzun yeni kan hücreleri üretimini yapmamasından doğan hastalıklara aplastik anemi diyoruz. Aplastik anemide yorgun ve halsiz bir şekilde hissederiz, enfeksiyonlar ve kontrolümüz dışındaki kanamalar için daha çok risk altında oluruz. Nadir görülür fakat ciddi bir hastalıktır. Herhangi bir yaşta meydana gelebilir, ...

Anemi Nedir

Anemi, halk tarafından " kansızlık" olarak bilinen kırmızı kan hücresinin sayısının azalması veya hemoglobin miktarının azalması veyahutta her ikisininde olması sonucunda oluşan bir tür hastalıktır. Aneminin de kendi içinde birçok çeşiti bulunmaktadır. Mesela demir eksikliği ile oluşan anemiye "demir eksikliği anemisi" denilmekte...

Anemi Hastalığı

Anemi Hastalığı: Kanda, kırmızı kan hücreleri vardır. Kan hücre yapısında, vücudun her tarafına oksijenin taşınması ve bu hücrelerin renginin kırmızı olmasını temin eden hemoglobin bulunur. Alınan nefesle birlikte, akciğerde bulunan oksijen, bu hemoglobinin yapısına bağlanıp, vücudun diğer bölgelerine taşınır. Hemoglobinin kan hücres...

Akdeniz Anemisi Nedir

Akdeniz Anemisi Nedir: Akdeniz ülkelerinde yaşayan insanlara özgü olan bir hastalık türüdür, Akdeniz anemisi tıp dilinde Talasemi ismiyle anılır. Akdeniz anemisi anne karnındaki çocuğa anne veya babasından kalıtımsal olarak geçen ”Beta Talasemi” bir çeşit kansızlıktır. şeklinde cevaplandırabiliriz. Anemi hastalığı genel anlamı ile, ka...

Akdeniz Anemisi Bulaşıcımıdır

Akdeniz Anemisi Bulaşıcımıdır, Akdeniz anemisi anne ya da babası hasta olan veya taşıyıcılık yapan kişilerde görülmektedir Akdeniz anemisi bulaşıcı bir hastalık değil kalıtımsal bir hastalıktır. Kişiden kişiye nefes yoluyla veya cinsel ilişki yolu ile geçmez. Talasemi adı verilen Akdeniz anemisi yaşadığı sürece dü...

B12 Anemisi

B12 Anemisi, Vücudun, yeterli miktarda B12 vitaminini alamadığı bir durumdur. Vücuttan oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerini üretmek için B12'ye ihtiyaç duyulur. Yeterli B12'ye sahip olunmaması anemi hastalığına neden olabilir. Vücudun temel görevlerini getirememesi, kırmızı kan hücrelerine bağlıdır. Bu durum, insanın zayıf ve yorgun ...

Orak Hücreli Anemi Hastalığı

Orak Hücreli Anemi Hastalığı, Özellikle Akdeniz Bölgesinin doğu ve güney bölgeleri olan Adana, Mersin ve Hatay illerinde yaygındır. Kanda kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve plateletler bulunmaktadır. Kırmızı Küreler, bunlara eritrosit adı verilmektedir. Temel görevleri, dokulara oksijen taşımak ve aynı şekilde oluşan karbondioksi...

B12 Eksikliği Anemisi

B12 eksikliği anemisi: B12 Eksikliği vitamini anemisi, dengesiz beslenmedeki B 12 vitamini eksikliğinden veya kişinin bünyesinin B 12 vitaminini almamasıyla oluşur. B12 vitamininin alınamaması durumunda, kemik iliğinde kırmızı kan hücrelerinin üretimi engellenir. İnsan vücudunda B12 vitamini karaciğerde depolanmaktadır. Sağlıklı bir insanın...

Orak Hücreli Anemi

Orak hücreli anemi, alyuvarlarda oksijen taşıma görevi bulunan hemoglobinin herhangi bir gen bozukluğu ile alakalı nedenden ötürü alyuvarların anormaliği sonucu orak şeklini alması ve kalıtım yoluyla aktarılan genetik bir hastalıktır. İnsanoğlunun solunum ile vücuduna aldığı oksijen akciğerlerinden bazı işlemler vasıtasıyla kana geçerek alyu...

Hemolitik Anemi

Hemolitik Anemi, İnsan vücudunda oksijeni hücrelere, hücrelerde ortaya çıkan karbondioksiti dışarı atılmak üzere akciğerlere taşıyan kandaki alyuvarlardır. Alyuvarların ortalama ömürleri 120 gündür. Bu sürenin sonunda yıkıma uğrayarak parçalanıp dışarı atılırlar. Yeni alyuvarlarda kemik iliğinde üretilir.

Akdeniz Anemisi Taşıyıcılığı

Akdeniz Anemisi Taşıyıcılığı: Diğer bir adı da Talasemi olan Akdeniz Anemisi, Dünyada pek çok bölgede bulunan bir çeşit kan hastalığıdır. Bu hastalık kişilerde 2 türde görülmektedir. Birincisi Akdeniz anemisi taşıyıcılığı, diğeri ise Akdeniz anemisi hastalığıdır. Akdeniz anemisi alyuvarlarda yer alan hemoglobinin kalıtsal olarak geçişi ...

Akdeniz Anemisi Testi

Akdeniz Anemisi Testi, Talasemi şeklinde de bilinen Akdeniz anemisi genetik şekilde meydana gelen bir kan hastalığıdır. Akdeniz anemisi iki biçimde meydana gelmektedir. İlki Akdeniz anemisinin kendisi ikinci olanı ise Akdeniz anemisi taşıcılığı şeklinde olanıdır. Anemi kanda bulunan alyuvarların yapısında yer alan hemoglo...

Akdeniz Anemisi

Akdeniz anemisi, Kalıtsal bir hastalıktır. Kan hastalığıdır. Akdeniz kansızlığı veya bilimsel adıyla talasemi olarakta bilinir. Aneminin oluşmasındaki etmen kanda bulunan alyuvarların içinde bulunan hemoglobin molekülünün yapısındaki bozukluktan kaynaklanmaktadır. Her 10 kişiden birinde akdeniz anemisi hastalığı görülmektedir. Oldukça...

Gebelikte Anemi

Gebelikte anemi, Gebelikte anne adayları diğer kişilere göre daha hassas bir yapıya sahiptir. Bu süreç içerisinde anne adaylarının hem kendi sağlığını hem de bebeğinin sağlığını önemsemesi gerekir. Hemen hemen her bireyde görülebilecek anemi, kanda bulunması gereken ve kana renk veren hemoglobinin miktarına bağlı olarak gelişir. Hemoglo...

Akdeniz Anemisi Talasemi

Akdeniz anemisi talasemi; adı ile de bilinmektedir. Akdeniz anemisi kalıtsal yani genlerin etkisi ile anne ya da babadan çocuklara geçen bir hastalıktır. Akdeniz anemisi bir çeşit kansızlık hastalığıdır. Talasemi bir kan hastalığı olduğu için doğrudan kanın yapısı ile yakından ilgilidir. İnsan kanında alyuvarlar bulunur. Kanın içerisind...

Demir Eksikliği Anemisi

Demir Eksikliği Anemisi, Kansızlık hastalığının en sık rastlanılan çeşididir. Tıp dilinde sideropenik anemi diye isimlendirilir. Mikrostit anemilerin en büyük özelliği küçük alyuvarlarla karakterize olmasıdır. Demir eksikliği anemisinde demirin besinlerden alınımının veya bağırsaklardan emiliminin az olması nedeniyle hemoglobin yapısı...

Bebeklerde Akdeniz Anemisi

Bebeklerde Akdeniz Anemisi, Çoğunlukla Akdeniz bölgesinde yaşayanlarda görülen kalıtımsal bir hastalıktır. Akdeniz anemisine sebep olan gen Akdeniz'in en batısından itibaren başlar ve tüm Akdeniz boyuca ve Türkiye'nin de tümünü kapsayarak, Kafkaslar, Orta Doğu, İran, Hindistan'ın kuzeyi üzerinden Güney Doğu Asya'ya kadar uzanır. Türkiye Akde...

Talasemi Akdeniz Anemisi

Talasemi Akdeniz Anemisi, Birbirinden farklı olarak 2 türü vardır. Bir tanesi talasemi Akdeniz anemisi, diğeri ise talasemi Akdeniz anemisi taşıyıcılığıdır. Taşıyıcı kişiler normal hayatlarına devam ederek herhangi bir şikayette bulunmamaktadırlar. Kan testi ile ortaya çıkmakta ve bebek bekleyen kişilerde riskli olabilmektedirler. Anne veya ...

Demir Anemisi

Demir Anemisi, Oldukça sık rastlanan bir rahatsızlıktır. Vücutta ihtiyaç duyduğu demirin alınmamasından kaynaklanan demir anemisi, tedavisi oldukça kolay olan bir anemi çeşididir. Demir anemisi çoğunlukla sağlıklı alyuvar yapılmasını sağlamak için vücutta yeteri miktarda demir olmaması durumunda ortaya çıkar. Vücutta demirin yeteri miktarda ...

Kansızlık Anemi

Kansızlık anemi, Çok yaygın görülen bir kan hastalığıdır. Kan içerisinde alyuvarlar adı verilen kan hücreleri yer almaktadır. Kan hücrelerinin kırmızı renkte olmasını ise hemoglobin adı verilen madde sağlar. Hemoglobin miktarı olması gereken düzeyin altında olduğunda kişilerde kansızlık hastalığı meydana gelir. Bu durumun altında yatan ...

Anemi Testi

Anemi Testi, Anemi teşhisi koymak için, doktor muhtemelen tıbbi geçmiş hakkında sorular sorar. Fiziki muayene yapar ve kan testleri ister. Belirtilere, aile sağlığı, diyet, alınan ilaçlar, alkol kullanımı ve etnik köken hakkındaki sorulara cevap vererek yardımcı olunur. Doktor bir nedene işaret edebilecek anemi belirtilerini ve diğer f...

Anemi Kansızlık

Anemi Kansızlık; Kanın kırmızı renk olmasını sağlayan hemoglobin bulunmaktadır. Aynı zaman da hemoglobin oksijenin vücut içindeki dolaşımını gerçekleştirir. Kan da belli bir miktar hemoglobin olması gerekmektedir. Eğer kanda hemoglobin olmazsa ya da belli bir seviyenin altında olursa anemi yanı kansızlık ortaya çıkar. Hemoglobin değeri kadı...

 

Anemi Çeşitleri
Mikrositik Anemi
Vitamin B12 Eksikliği Anemisi
Fanconi Aplastik Anemisi
Pernisiyöz Anemi
Akdeniz Anemisi Kan Değerleri
Anemi
Megaloblastik Anemi
Anemide Beslenme
Fanconi Anemisi
Akdeniz Anemisi Hastalığı
Aplastik Anemi
Anemi Nedir
Anemi Hastalığı
Akdeniz Anemisi Nedir
Akdeniz Anemisi Bulaşıcımıdır
B12 Anemisi
Orak Hücreli Anemi Hastalığı
B12 Eksikliği Anemisi
Orak Hücreli Anemi
Hemolitik Anemi
Akdeniz Anemisi Taşıyıcılığı
Akdeniz Anemisi Testi
Gebelikte Anemi
Akdeniz Anemisi
Demir Eksikliği Anemisi
Akdeniz Anemisi Talasemi
Bebeklerde Akdeniz Anemisi
Talasemi Akdeniz Anemisi
Demir Anemisi
Popüler İçerik
Anemi Çeşitleri
Anemi Çeşitleri
Anemi çeşitleri, Basit bir tabirle kansızlık olan bilinen anemi, dokulara yeterli oksijen taşımak için yeterli ve sağlıklı hücrelerinin bulunmaması d...
Mikrositik Anemi
Mikrositik Anemi
Mikrosotik anemi: Hemoglobinin kanda bulunması gereken miktarın altında olması sonucunda anemi ortaya çıkar. Mikrosotik anemi, demir eksikliği anemisi...
Vitamin B12 Eksikliği Anemisi
Vitamin B12 Eksikliği Anemisi
Vitamin B12 eksikliği anemisi, halk arasında pernisiyöz anemi olarak da bilinmektedir. Otoimmün bir hastalıktır. Bu hastalığın temel nedeni vücutta ye...
Fanconi Aplastik Anemisi
Fanconi Aplastik Anemisi
Fanconi aplastik anemisi, aslında daha bilindik ismi ile "Kemik iliği yetmezliği" olarak ele alınabilmektedir. İnsanlarda ülkemizde dahi olmak üzere ç...
Pernisiyöz Anemi
Pernisiyöz Anemi
Persiniyöz anemi, vücudumuzun yeterli seviyede B12 vitaminine sahip olmamasından kaynaklı yeteri kadar alyuvarın yapılmadığı bir durumdur. Aynı zamand...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anemi Çeşitleri
Mikrositik Anemi
Vitamin B12 Eksikliği Anemisi
Fanconi Aplastik Anemisi
Pernisiyöz Anemi
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019