Anemi

Anemi

Anemi: Kansızlık olarak tanımlanan anemi, hemen hemen her yaşta ve her cinsiyette oluşabilecek bir kan hastalığı türüdür. Hastalıklar içerisinde en çok görünen bir türdür. Erkek ve kadınlarda görülebilir. Fakat doğurganlık yaşına gelen kadınlarda görülme sıklığı daha yüksektir. Bunun sebebi ise kadınların menstruasyon döneminde olması ve bu dönemlerde kan kaybetmeleridir.
Gebelik döneminde de folik asit düzeyinin düşüklüğü ve kanda ki değişimlere bağlı olarak anemi görülebilmektedir. Yenidoğan bebeklerde ise hayatın ilk dönemlerinde demir eksikliğine bağlı olarak gelişen anemi türü görülebilmektedir. Bu dönemde demir içeren damlalar kullanılarak bu durumun önüne geçilebilinir. Ayrıca demirden zengin besinler ile beslenmek oldukça önemlidir. Birde bu yaş çocuklarda çok fazla inek sütü içmekte anemiye neden olabilmektedir. Bunun için de inek sütü alımını azaltmak tedaviye yardımcı olacaktır. Yetişkinlerde ise anemi görülme sıklığı %10 civarındadır. Fakat yetişkinlerde altta yatan farklı hastalıklarda olabilmektedir.

Aneminin Başlıca Sebepleri; Anemi basit bir kan sayımı testi ile kolayca teşhis edilebilmektedir. Özellikle risk altında olan kişilerin bu kan testini belirli aralıklar ile yaptırmaları teşhis ve tedavide önemli yer oynar. Kan sonuçlarına göre, erkeklerde 13g/dl altı, kadınlarda 12g/dl altı, 6 yaşa kadar olan çocuklarda 11g/dl atı, 6 ila 15 yaş arasındaki çocuklarda ise 12g/dl altı anemi göstergesidir.
 • Kan kaybı,
 • Yetersiz alyuvar üretimi,
 • Alyuvar yıkımının fazla oması,
 • Yetersiz beslenme,
 • Hormonlar,
 • Hastalıklar ve hastalık tedavileri,
 • Gebelik,
 • Aplastik anemi dir.
Anemide Başlıca Risk Faktörleri; Demir, vitamin ve folik asitten fakir beslenme, cerrahi operasyon geçirenler, böbrek hastaları, kanser hastaları, diyabet hastaları, AIDS hastaları, tiroid hastaları, karaciğer ve kalp hastaları ve bir çok enfeksiyon hastaları da risk altındadır.

Anemi Belirtileri Arasında;Kan testi değerleri anemi olduğunu gösteriyor ise, hemoglobin elektroforezi testi, retikülosit testi, kan ve vücutta demir ölen testler yaptırmakta da fayda vardır.
 • Baş dönmesi,
 • Nefes darlığı,
 • El ve ayaklarda soğukluk,
 • Baş ağrısı,
 • Göğüs ağrısı,
 • Cilt soğukluğudur.
Anemi Tedavisinde; Tedavi yaşa göre ve aneminin derecesine göre değişim göstermektedir. Tedavi de demir içeren preparatlar ve şuruplar tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra ek gıda takviyeleri, vitamin ve mineral ilaçları da verilmektedir. Başta tedavide demir, B12 folik asit,C vitamini kullanılır. Ayrıca önemli durumlarda, kan nakli, kan ve kök hücre nakli, cerrahi tedavi yapılmaktadır. Anemiyi önlemek için beslenmeye dikkat etmek, gerekli vitaminleri ve ilaçları düzenli almak, altta yatan başka hastalıkları tedavi ettirmek önemli yer tutmaktadır.

Anemi Yorumları

şifre Kırmızı sayıyı girin

0 Yorum Yapılmış "Anemi"
Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anemi Çeşitleri
Anemi Çeşitleri
Anemi çeşitleri, Basit bir tabirle kansızlık olan bilinen anemi, dokulara yeterli oksijen taşımak için yeterli ve sağlıklı hücrelerinin bulunmaması durumudur. Bu durum farklı şekillerde meydana gelir bu da anemi çeşitlerini oluşturur. Anemi çeşitler...
Mikrositik Anemi
Mikrositik Anemi
Mikrosotik anemi: Hemoglobinin kanda bulunması gereken miktarın altında olması sonucunda anemi ortaya çıkar. Mikrosotik anemi, demir eksikliği anemisi, demir kullanımı anemisi ve talasemiyi kapsar. Giderek artan demir eksikliği sonucunda tırnaklarda ...
Vitamin B12 Eksikliği Anemisi
Vitamin B12 Eksikliği Anemisi
Vitamin B12 eksikliği anemisi, halk arasında pernisiyöz anemi olarak da bilinmektedir. Otoimmün bir hastalıktır. Bu hastalığın temel nedeni vücutta yeteri kadar B12 vitamini bulunmamasıdır. Bu vitamin eksikliği iki şekilde oluşturulabilir: Birincisi ...
Fanconi Aplastik Anemisi
Fanconi Aplastik Anemisi
Fanconi aplastik anemisi, aslında daha bilindik ismi ile "Kemik iliği yetmezliği" olarak ele alınabilmektedir. İnsanlarda ülkemizde dahi olmak üzere çok sık görülen bu durum genellikle çocukluk yaşlarında ortaya çıkarak etkilerini göstermektedir. Gen...
Pernisiyöz Anemi
Pernisiyöz Anemi
Persiniyöz anemi, vücudumuzun yeterli seviyede B12 vitaminine sahip olmamasından kaynaklı yeteri kadar alyuvarın yapılmadığı bir durumdur. Aynı zamanda anemi kanınızda normalden daha az bir sayıda alyuvar olması anlamına da gelir. Persiniyöz anemi ya...
Akdeniz Anemisi Kan Değerleri
Akdeniz Anemisi Kan Değerleri
Akdeniz Anemisi Kan Değerleri, farklı yaş gruplarına göre değişiklik göstermektedir. Öncelikle Akdeniz anemisi nedir? Akdeniz anemisi, bilimsel adıyla Talasemi, Akdeniz ülkelerindeki ırklarda görülen bir hastalık çeşididir. Doğacak olan çocuklara ann...
Megaloblastik Anemi
Megaloblastik Anemi
Megaloblastik Anemi Nedir; Eritrositlerin kemik iliğinde üretimi sırasında DNA sentezinin bozulmasıyla birlikte ortaya çıkan anemiye megaloblastik anemi denir. Yaptığımız tanımdan da anlaşılacağı gibi eritroid seri blastlarının DNA'larında sentez ve ...
Anemide Beslenme
Anemide Beslenme
Anemide beslenme, Anemi kanda bulunan ve kana kırmızı rengini veren hemoglobin miktarına bağlı olarak gelişen bir hastalıktır. Kandaki hemoglobin miktarı ne kadar azalırsa aneminin de şiddeti artar. Anemi hastalığı şiddetli kan kaybı, yetersiz beslen...
Fanconi Anemisi
Fanconi Anemisi
Fanconi anemisi, kemik iliği yetmezliği sebebi olan resesif genetik bir bozukluktur. Kişide bu rahatsızlığın oluşması için anne ve babada bu genin olması gerekir. Toplumda 181 kişiden birisinde bu genin olduğu tahmin edilir. Fanconi anemisi kadın ve ...
Akdeniz Anemisi Hastalığı
Akdeniz Anemisi Hastalığı
Akdeniz anemisi hastalığı, Tıp dilinde talasemi olarak da geçmektedir. Bu hastalığın bu ismi alması Akdeniz'de fazla görülmesidir. Akdeniz anemi hastalığı daha çok kansızlık hastalığı olup genetik yollarla da sirayet edebilir. Kansızlığın oluşması...
Aplastik Anemi
Aplastik Anemi
Aplastik Anemi, vücudumuzun yeni kan hücreleri üretimini yapmamasından doğan hastalıklara aplastik anemi diyoruz. Aplastik anemide yorgun ve halsiz bir şekilde hissederiz, enfeksiyonlar ve kontrolümüz dışındaki kanamalar için daha çok risk altında o...
Anemi Nedir
Anemi Nedir
Anemi, halk tarafından " kansızlık" olarak bilinen kırmızı kan hücresinin sayısının azalması veya hemoglobin miktarının azalması veyahutta her ikisininde olması sonucunda oluşan bir tür hastalıktır. Aneminin de kendi içinde birçok çeşiti bulunmaktadı...
Anemi Hastalığı
Anemi Hastalığı
Anemi Hastalığı: Kanda, kırmızı kan hücreleri vardır. Kan hücre yapısında, vücudun her tarafına oksijenin taşınması ve bu hücrelerin renginin kırmızı olmasını temin eden hemoglobin bulunur. Alınan nefesle birlikte, akciğerde bulunan oksi...
Akdeniz Anemisi Nedir
Akdeniz Anemisi Nedir
Akdeniz Anemisi Nedir: Akdeniz ülkelerinde yaşayan insanlara özgü olan bir hastalık türüdür, Akdeniz anemisi tıp dilinde Talasemi ismiyle anılır. Akdeniz anemisi anne karnındaki çocuğa anne veya babasından kalıtımsal olarak geçen ”Beta ...
Akdeniz Anemisi Bulaşıcımıdır
Akdeniz Anemisi Bulaşıcımıdır
Akdeniz Anemisi Bulaşıcımıdır, Akdeniz anemisi anne ya da babası hasta olan veya taşıyıcılık yapan kişilerde görülmektedir Akdeniz anemisi bulaşıcı bir hastalık değil kalıtımsal bir hastalıktır. Kişiden kişiye nefes yoluyl...
B12 Anemisi
B12 Anemisi
B12 Anemisi, Vücudun, yeterli miktarda B12 vitaminini alamadığı bir durumdur. Vücuttan oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerini üretmek için B12'ye ihtiyaç duyulur. Yeterli B12'ye sahip olunmaması anemi hastalığına neden olabilir. Vücudun ...
Orak Hücreli Anemi Hastalığı
Orak Hücreli Anemi Hastalığı
Orak Hücreli Anemi Hastalığı, Özellikle Akdeniz Bölgesinin doğu ve güney bölgeleri olan Adana, Mersin ve Hatay illerinde yaygındır. Kanda kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve plateletler bulunmaktadır. Kırmızı Küreler, bunlara eritro...
B12 Eksikliği Anemisi
B12 Eksikliği Anemisi
B12 eksikliği anemisi: B12 Eksikliği vitamini anemisi, dengesiz beslenmedeki B 12 vitamini eksikliğinden veya kişinin bünyesinin B 12 vitaminini almamasıyla oluşur. B12 vitamininin alınamaması durumunda, kemik iliğinde kırmızı kan hücrelerinin...
Orak Hücreli Anemi
Orak Hücreli Anemi
Orak hücreli anemi, alyuvarlarda oksijen taşıma görevi bulunan hemoglobinin herhangi bir gen bozukluğu ile alakalı nedenden ötürü alyuvarların anormaliği sonucu orak şeklini alması ve kalıtım yoluyla aktarılan genetik bir hastalıktır. İnsanoğl...
Hemolitik Anemi
Hemolitik Anemi
Hemolitik Anemi, İnsan vücudunda oksijeni hücrelere, hücrelerde ortaya çıkan karbondioksiti dışarı atılmak üzere akciğerlere taşıyan kandaki alyuvarlardır. Alyuvarların ortalama ömürleri 120 gündür. Bu sürenin sonunda yıkıma uğrayarak par...
Akdeniz Anemisi Taşıyıcılığı
Akdeniz Anemisi Taşıyıcılığı
Akdeniz Anemisi Taşıyıcılığı: Diğer bir adı da Talasemi olan Akdeniz Anemisi, Dünyada pek çok bölgede bulunan bir çeşit kan hastalığıdır. Bu hastalık kişilerde 2 türde görülmektedir. Birincisi Akdeniz anemisi taşıyıcılığı, diğeri ise Akde...
Akdeniz Anemisi Testi
Akdeniz Anemisi Testi
Akdeniz Anemisi Testi, Talasemi şeklinde de bilinen Akdeniz anemisi genetik şekilde meydana gelen bir kan hastalığıdır. Akdeniz anemisi iki biçimde meydana gelmektedir. İlki Akdeniz anemisinin kendisi ikinci olanı ise Akdeniz anemisi taşıcılığ...
Akdeniz Anemisi
Akdeniz Anemisi
Akdeniz anemisi, Kalıtsal bir hastalıktır. Kan hastalığıdır. Akdeniz kansızlığı veya bilimsel adıyla talasemi olarakta bilinir. Aneminin oluşmasındaki etmen kanda bulunan alyuvarların içinde bulunan hemoglobin molekülünün yapısındaki bozuklukt...
Gebelikte Anemi
Gebelikte Anemi
Gebelikte anemi, Gebelikte anne adayları diğer kişilere göre daha hassas bir yapıya sahiptir. Bu süreç içerisinde anne adaylarının hem kendi sağlığını hem de bebeğinin sağlığını önemsemesi gerekir. Hemen hemen her bireyde görülebilecek an...
Demir Eksikliği Anemisi
Demir Eksikliği Anemisi
Demir Eksikliği Anemisi, Kansızlık hastalığının en sık rastlanılan çeşididir. Tıp dilinde sideropenik anemi diye isimlendirilir. Mikrostit anemilerin en büyük özelliği küçük alyuvarlarla karakterize olmasıdır. Demir eksikliği anemisinde...
Akdeniz Anemisi Talasemi
Akdeniz Anemisi Talasemi
Akdeniz anemisi talasemi; adı ile de bilinmektedir. Akdeniz anemisi kalıtsal yani genlerin etkisi ile anne ya da babadan çocuklara geçen bir hastalıktır. Akdeniz anemisi bir çeşit kansızlık hastalığıdır. Talasemi bir kan hastalığı olduğu ...
Bebeklerde Akdeniz Anemisi
Bebeklerde Akdeniz Anemisi
Bebeklerde Akdeniz Anemisi, Çoğunlukla Akdeniz bölgesinde yaşayanlarda görülen kalıtımsal bir hastalıktır. Akdeniz anemisine sebep olan gen Akdeniz'in en batısından itibaren başlar ve tüm Akdeniz boyuca ve Türkiye'nin de tümünü kapsayarak, Kaf...
Talasemi Akdeniz Anemisi
Talasemi Akdeniz Anemisi
Talasemi Akdeniz Anemisi, Birbirinden farklı olarak 2 türü vardır. Bir tanesi talasemi Akdeniz anemisi, diğeri ise talasemi Akdeniz anemisi taşıyıcılığıdır. Taşıyıcı kişiler normal hayatlarına devam ederek herhangi bir şikayette bulunmamaktadı...
Demir Anemisi
Demir Anemisi
Demir Anemisi, Oldukça sık rastlanan bir rahatsızlıktır. Vücutta ihtiyaç duyduğu demirin alınmamasından kaynaklanan demir anemisi, tedavisi oldukça kolay olan bir anemi çeşididir. Demir anemisi çoğunlukla sağlıklı alyuvar yapılmasını sağlamak ...
Kansızlık Anemi
Kansızlık Anemi
Kansızlık anemi, Çok yaygın görülen bir kan hastalığıdır. Kan içerisinde alyuvarlar adı verilen kan hücreleri yer almaktadır. Kan hücrelerinin kırmızı renkte olmasını ise hemoglobin adı verilen madde sağlar. Hemoglobin miktarı olması gere...
Anemi Testi
Anemi Testi
Anemi Testi, Anemi teşhisi koymak için, doktor muhtemelen tıbbi geçmiş hakkında sorular sorar. Fiziki muayene yapar ve kan testleri ister. Belirtilere, aile sağlığı, diyet, alınan ilaçlar, alkol kullanımı ve etnik köken hakkındaki sorula...
Anemi Kansızlık
Anemi Kansızlık
Anemi Kansızlık; Kanın kırmızı renk olmasını sağlayan hemoglobin bulunmaktadır. Aynı zaman da hemoglobin oksijenin vücut içindeki dolaşımını gerçekleştirir. Kan da belli bir miktar hemoglobin olması gerekmektedir. Eğer kanda hemoglobin olmazsa...

 

Anemi Çeşitleri
Mikrositik Anemi
Vitamin B12 Eksikliği Anemisi
Fanconi Aplastik Anemisi
Pernisiyöz Anemi
Akdeniz Anemisi Kan Değerleri
Anemi
Megaloblastik Anemi
Anemide Beslenme
Fanconi Anemisi
Akdeniz Anemisi Hastalığı
Aplastik Anemi
Anemi Nedir
Anemi Hastalığı
Akdeniz Anemisi Nedir
Akdeniz Anemisi Bulaşıcımıdır
B12 Anemisi
Orak Hücreli Anemi Hastalığı
B12 Eksikliği Anemisi
Orak Hücreli Anemi
Hemolitik Anemi
Akdeniz Anemisi Taşıyıcılığı
Akdeniz Anemisi Testi
Gebelikte Anemi
Akdeniz Anemisi
Demir Eksikliği Anemisi
Akdeniz Anemisi Talasemi
Bebeklerde Akdeniz Anemisi
Talasemi Akdeniz Anemisi
Demir Anemisi
Popüler İçerik
Anemi Hastalığı
Anemi Hastalığı
Anemi Hastalığı: Kanda, kırmızı kan hücreleri vardır. Kan hücre yapısında, vücudun her tarafına oksijenin taşınması ve bu hücrelerin renginin kırmız...
Akdeniz Anemisi Nedir
Akdeniz Anemisi Nedir
Akdeniz Anemisi Nedir: Akdeniz ülkelerinde yaşayan insanlara özgü olan bir hastalık türüdür, Akdeniz anemisi tıp dilinde Talasemi ismiyle anılır. A...
Akdeniz Anemisi Bulaşıcımıdır
Akdeniz Anemisi Bulaşıcımıdır
Akdeniz Anemisi Bulaşıcımıdır, Akdeniz anemisi anne ya da babası hasta olan veya taşıyıcılık yapan kişilerde görülmektedir Akdeniz anemisi bulaşıcı...
B12 Anemisi
B12 Anemisi
B12 Anemisi, Vücudun, yeterli miktarda B12 vitaminini alamadığı bir durumdur. Vücuttan oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerini üretmek için B12'ye iht...
Orak Hücreli Anemi Hastalığı
Orak Hücreli Anemi Hastalığı
Orak Hücreli Anemi Hastalığı, Özellikle Akdeniz Bölgesinin doğu ve güney bölgeleri olan Adana, Mersin ve Hatay illerinde yaygındır. Kanda kırmızı kan ...
B12 Eksikliği Anemisi
B12 Eksikliği Anemisi
B12 eksikliği anemisi: B12 Eksikliği vitamini anemisi, dengesiz beslenmedeki B 12 vitamini eksikliğinden veya kişinin bünyesinin B 12 vitaminini almam...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları Sosyal Medya
Anemi Çeşitleri
Mikrositik Anemi
Vitamin B12 Eksikliği Anemisi
Fanconi Aplastik Anemisi
Pernisiyöz Anemi
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Anemi Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Anemi Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2018